Iklan Sebut Harga MATRADE MT/SH/77/2018 (Tarikh Tutup: 27 September 2018 (Khamis) ; JAM 12.00 TENGAH HARI)

No. Sebut Harga MATRADE
:
MT/SH/77/2018
Tajuk Sebut Harga
:
KERJA-KERJA KERJA-KERJA MENCADANG, MEMBUKA, MENANGGAL, MEMASANG, MENGUJI DAN MENTAULIAH BAGI PENAMBAHBAIKAN TASKA NUR IFTY (MATRADE), JALAN SULTAN HAJI AHMAD SHAH, KUALA LUMPUR
Kod Bidang CIDB
:
G1 – Tidak Melebihi RM200,000.00
CE – Civil Engineering
CE21 – Pembinaan Kejuruteraan Awam
Tarikh Iklan Sebut Harga
:
13 September 2018 (Khamis)
TAKLIMAT WAJIB

Tarikh Taklimat

:
20 September 2018 (Khamis)

Masa

:
10.00 pagi
Tempat
:
Bilik Johannesburg, Tingkat 5 (West Wing), Menara MATRADE
Dokumen Wajib
:
Salinan Sijil Perolehan Kerja Kerajaan dan Perakuan Pendaftaran Kontraktor oleh Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia (CIDB) dengan Kod Bidang G1 CE CE21 semasa menghadiri taklimat Sebut Harga.
Peringatan
:
  1. HANYA SYARIKAT DI WILAYAH PERSEKUTUAN KUALA LUMPUR, PUTRAJAYA DAN SELANGOR, DAN MENGHADIRI TAKLIMAT WAJIB SAHAJA layak dan dibenarkan untuk membeli dokumen sebut harga ini
  2. Taklimat adalah DIWAJIBKAN. Kegagalan syarikat untuk menghadiri taklimat akan menyebabkan syarikat gagal untuk menyertai sebut harga ini.
  3. HANYA PENAMA di dalam Sijil Perolehan Kerja Kerajaan oleh CIDB sahaja yang boleh menghadiri sesi taklimat. Syarikat tidak boleh mewakilkan pegawai selain dari penama di dalam Sijil Perolehan Kerja Kerajaan dari CIDB.
PEMBELIAN DOKUMEN SEBUT HARGA

Tempat Jualan Dokumen Sebut Harga

:
Dokumen Sebut Harga boleh mula dibeli mulai 13 September 2018 (Khamis) di alamat:

Unit Perolehan, Tingkat 17 (West Wing),
Menara MATRADE, Jalan Sultan Haji Ahmad Shah,
50480 Kuala Lumpur

Harga Dokumen Sebut Harga

:

RM21.00 (termasuk 0% Cukai Barang dan Perkhidmatan) dalam bentuk Bank Draf/ Kiriman Wang/ Wang Pos atas nama Ketua Pegawai Eksekutif MATRADE. Bayaran ini tidak akan dikembalikan dan pembayaran secara tunai atau cek tidak akan diterima

Makluman Umum
:

Syarikat hendaklah mengisi, melengkapkan dan menyertakan dokumen - dokumen yang berkaitan.

TUTUP SEBUT HARGA

Tarikh Tutup Sebut Harga

:
27 September 2018 (Khamis) sebelum Jam 12.00 tengah hari
(Dokumen yang lewat dari tarikh dan masa yang ditetapkan tidak akan diterima)
Tempat Penghantaran Dokumen
:
Peti Sebut Harga, Tingkat 17 (West Wing),
Menara MATRADE, Jalan Sultan Haji Ahmad Shah,
50480 Kuala Lumpur.
(u.p: Unit Perolehan)
PEGAWAI UNTUK DIHUBUNGI
Nama
:
En. Loqman Haron
No. Telefon
:
03-6207 7077 Ext.7877
E-mel
:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Infographics

News Clippings

More...

Press Releases

More...

Quick Links

  • Warna Merah / Red Color
  • Warna Biru / Blue Color
  • Warna Hijau / Green Color
  • Warna Asal / Original Color