Iklan Sebut Harga MATRADE MT/SH/80/2018 (Tarikh Tutup: 22 Oktober 2018 (Isnin) ; JAM 12.00 TENGAH HARI)

No. Sebut Harga MATRADE
:
MT/SH/80/2018
Tajuk Sebut Harga
:

MT/SH/80/2018 - PERKHIDMATAN – PEMBUNGKUSAN DAN PENGHANTARAN BARANG - BARANG PERSENDIRIAN EN. MEGAT ISKANDAR AHMAD DASSILAH, PESURUHJAYA PERDAGANGAN MATRADE LONDON DARI KUALA LUMPUR KE LONDON SECARA PINTU KE PINTU.

Kod Bidang MOF
:
221705 – Agen Penghantaran (Perlu Lesen KASTAM)
Tarikh Iklan Sebut Harga
:
11 Oktober 2018 (Khamis)
Tarikh Tutup Sebut Harga
:
22 Oktober 2018 (Isnin); Jam 12.00 tengah hari
PEMBELIAN DOKUMEN SEBUT HARGA
Tempat Jualan Dokumen Sebut Harga
:
Dokumen Sebut Harga boleh dibeli mulai 16 Oktober 2018 (Selasa) semasa Taklimat Wajib dan Lawatan Tapak di alamat Unit Perolehan, Tingkat 17 (West Wing), Menara MATRADE, Jalan Sultan Haji Ahmad Shah, 50480 Kuala Lumpur.
Harga Dokumen Sebut Harga
:
Dokumen ini diberikan secara PERCUMA.
TAKLIMAT WAJIB
Tarikh Taklimat
:
16 Oktober 2018 (Selasa)
Masa
:
10.00 Pagi
Tempat
:
Bilik Johannesburg I, Tingkat 5 (West Wing),
Menara MATRADE
Dokumen Wajib
:
Sila bawa bersama Salinan Sijil Akuan Pendaftaran Kod Bidang dari Kementerian Kewangan Malaysia (MoF) dan Lesen KASTAM yang tempoh sah lakunya tidak kurang sembilah puluh (90) hari dari tarikh tutup tawaran sebut harga ini.
Peringatan:
  1. Dokumen Sebut Harga ini adalah PERCUMA dan tiada caj dikenakan. Dokumen Sebut Harga hanya akan diberikan semasa Taklimat Wajib sahaja.
  2. Taklimat adalah DIWAJIBKAN. Kegagalan syarikat untuk menghadiri taklimat akan menyebabkan syarikat gagal untuk menyertai sebut harga ini.
  3. HANYA PENAMA di dalam Sijil Akuan Pendaftaran Syarikat dari MOF sahaja yang boleh menghadiri sesi taklimat. Syarikat tidak boleh mewakilkan pegawai selain dari penama dalam Sijil Akuan Pendaftaran Syarikat dari MOF.
PEGAWAI UNTUK DIHUBUNGI
Nama
:
Puan Azizah Ab. Aziz
No. Telefon
:
03-6207 Ext. 7891
E-mel
:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Infographics

News Clippings

More...

Press Releases

More...

Quick Links

  • Warna Merah / Red Color
  • Warna Biru / Blue Color
  • Warna Hijau / Green Color
  • Warna Asal / Original Color