Soalan Lazim > Undang-Undang Perdagangan Strategik
Soalan Lazim > Undang-Undang Perdagangan Strategik

Undang-Undang Perdagangan Strategik

 

 1. Adakah Undang-undang Perdagangan Strategik?
 2. Mengapa kita harus mempunyai undang-undang?
 3. Siapakah sasaran untuk perlaksanaan undang-undang?
 4. Bagaimanakah sesorang mematuhi undang-undang?
 5. Kenapa saya perlu peduli dengan pematuhan kawalan eksport?
 6. Apakah produk strategik?
 7. Bagaimana saya boleh tahu jika barang yang akan dieksport dari Malaysia dalam senarai kawalan?
 8. Apa ditakrifkan oleh alihan dan pemindahan?
 9. Apa definisi pembroker?
 10. Apa jenis-jenis permit boleh didapati?
 11. Apakah jenis yang sesuai dengan syarikat saya?
 12. Bilakah saya perlu memohon permit eksport / pendaftaran broker?
 13. Berapa lamakah tempoh masa untuk permit eksport / pendaftaran broker?
 14. Bolehkah saya memperbaharui permit eksport / sijil broker saya?
 15. Apa itu ECCN dan apakah ia berbeza dari Kod Kastam HS?
 16. Bolehkah anda jelaskan apa yang dimaksudkan dengan 'Teknologi'?
 17. Adakah semua teknologi dikawal?
 18. Adakah semua penyelidik diperlukan untuk mengemukakan permohonan untuk mendapatkan kebenaran eksport ketika menghantar maklumat yang berkaitan dengan teknologi pada orang luar Malaysia?
 19. Jika pembeli / pengguna akhir (end-user) berubah selepas saya telah diberikan kebenaran eksport, apakah saya perlu menghantar aplikasi baru?
 20. Adakah saya perlu menjaga rekod eksport barang strategik?
 21. Bagaimana saya boleh mendapatkan salinan dari undang-undang?
 22. Siapa yang perlu saya hubungi untuk keterangan lanjut?

1. Adakah Undang-undang Perdagangan Strategik?

Undang-undang Perdagangan Strategik adalah undang-undang yang mengawal eksport, trans-penghantaran, transit dan agen produk strategik, termasuk senjata dan bahan berkaitan, serta kegiatan yang akan atau memudahkan rekabentuk, pengembangan, pengeluaran dan penghantaran senjata pemusnah besar-besaran . Undang-undang ini sesuai dengan keselamatan negara Malaysia dan kewajipan antarabangsa.

2. Mengapa kita harus mempunyai undang-undang?

Pada tahun 2004, Majlis Keselamatan PBB meluluskan resolusi yang meminta negara-negara anggota untuk menubuhkan sebuah sistem kawalan eksport untuk tujuan non-proliferasi senjata pemusnah besar-besaran. Sebagai negara ahli, kami diminta untuk mengawal eksport produk strategik yang boleh digunakan untuk kegiatan pengganas

3. Siapakah sasaran untuk perlaksanaan undang-undang?

Setiap orang yang terlibat dalam penghantaran, eksport trans-atau membawa ke transit item strategik. Ini termasuk peniaga, pengeksport, agen kargo, pembekal, syarikat pengangkutan, pembekal makanan, logistik atau pembekal perkhidmatan.

4. Bagaimanakah sesorang mematuhi undang-undang?

Setiap kali seseorang / suatu entiti melakukan segala kegiatan yang berkaitan dengan eksport, penghantaran trans, transit dan agen produk strategik, mereka harus mendapatkan kebenaran eksport / sijil broker dari pihak berkuasa yang relevan untuk produk strategik berdasarkan Perdagangan Strategik (Produk Strategik) Order 2010

5. Kenapa saya perlu peduli dengan pematuhan kawalan eksport?

Sesiapa yang melanggar undang-undang boleh dikenakan hukuman penjara, denda dan / atau hukuman mati sebagaimana termaktub dalam STA 2010.

6. Apakah produk strategik?

Produk strategik merujuk kepada barangan dan teknologi yang dikawal di bawah STA. Satu senarai yang tetap dan komprehensif barang-barang strategik terkawal akan ditetapkan dalam Ministerial Order dan diterbitkan dalam Government Gazette. Senarai ini akan mencerminkan barang-barang yang perlu dikendalikan di bawah kawalan eksport global rejim serta Majlis Keselamatan PBB Resolusi 1540.

The items are categorised as follows:

 1. bahan nuklear, kemudahan dan peralatan;
 2. bahan khusus dan peralatan yang berkaitan;
 3. bahan pemprosesan;
 4. elektronik;
 5. komputer;
 6. telekomunikasi dan keselamatan maklumat;
 7. sensor dan laser;
 8. navigasi dan avionik;
 9. laut;
 10. Aeroangkasa dan propulsi, dan
 11. barangan tentera.

7. Bagaimana saya boleh tahu jika barang yang akan dieksport dari Malaysia dalam senarai kawalan?

Senarai Produk Strategik adalah senarai telus yang akan dikukuhkan sebagai pesanan Perdagangan Strategik (Strategic Produk). Pengeksport boleh menyemak senarai barang dan mengenalpasti status sesuatu produk dengan mengikuti pautan ini: http://www.exportcontrol.org/links/1049c.aspx.

8. Apa ditakrifkan oleh alihan dan pemindahan?

Transit bererti membawa barang-barang dari mana-mana negara ke Malaysia melalui darat, laut atau udara, tetapi di mana barangan harus dibawa keluar dari Malaysia pada alat angkut yang sama di mana mereka dibawa ke Malaysia atau alat angkut yang lain dan apakah atau tidak barang tersebut mendarat atau dipindahkan di Malaysia, tetapi tidak termasuk bahagian melalui Malaysia yang bersesuaian dengan undang-undang antarabangsa dari alat angkut asing yang membawa apa-apa barang.

Dengan erti kata lain, barang dalam perjalanan atau pemindahan tidak boleh memasuki Principal Customs Area (PCA) dan dengan juga tidak dibenarkan masuk ke dalam perdagangan Malaysia. < /p>

9. Apa definisi pembroker?

Pembroker merujuk pada aktiviti perundingan, menetapkan atau memudahkan pembelian, pembiayaan, menyampaikan, penjualan atau penyediaan barang, atau membeli, menjual atau membekalkan barang-barang seperti oleh seseorang, atas nama sendiri atau bertindak sebagai agen atas nama lain orang.

Di bawah STA broker wajib memiliki kebenaran untuk broker barangan strategik jika dia:

 • diberitahukan oleh Pihak yang relevan atau pegawai yang diberi kuasa;
 • tahu, atau
 • mempunyai alasan yang wajar,

bahawa barang-barang strategik seperti dimaksudkan atau mungkin untuk digunakan, seluruhnya atau sebahagian, untuk atau dalam hubungannya dengan aktiviti terhad.

10. Apa jenis-jenis permit boleh didapati?

Jenis permit eksport dan pendaftaran broker adalah sebagai berikut:

 1. permit sekali guna;
 2. permit jumlah besar;
 3. permit banyak kegunaan;
 4. permit khas; dan
 5. sijil pendaftaran broker.

11. Apakah jenis yang sesuai dengan syarikat saya?

Ketika memilih kebenaran tersebut, anda perlu mempertimbangkan keperluan perniagaan anda dan aktiviti dan permit yang anda mungkin memenuhi syarat-syaratnya. Berikut ini adalah gambaran dari permit masing-masing:

 1. Permit sekali guna - permit eksport adalah sekali sahaja dan diterbitkan atas dasar penghantaran .
 2. Permit jumlah besar - permit beberapa eksport pengapalan yang ditempat untuk satu negara tunggal / tujuan.
 3. Permit banyak kegunaan - permit beberapa penghantaran eksport yang ditujukan untuk beberapa negara / tujuan.
 4. permit khas -. permit eksport sekali sahaja untuk mengeksport terhad kepada pengguna akhir dan diterbitkan atas dasar penghantaran
 5. sijil pendaftaran broker - permit sijil yang diterbitkan untuk barang/ aktiviti broker strategik .

12. Bilakah saya perlu memohon permit eksport / pendaftaran broker?

Permohonan permit eksport / pendaftaran broker harus dilakukan tidak kurang dari waktu yang berikut sebelum barang strategik dieksport:

 1. permit sekali guna - 5 hari
 2. permit jumlah besar - 2 bulan
 3. permit banyak kegunaan - 2 bulan
 4. pendaftaran broker - 14 hari

13. Berapa lamakah tempoh masa untuk permit eksport / pendaftaran broker?

 1. permit sekali guna - 6 bulan
 2. permit jumlah besar - 2 tahun
 3. permit banyak kegunaan - 2 tahun
 4. permit khas - 1 tahun
 5. sijil pendaftaran broker - 1 tahun

14. Bolehkah saya memperbaharui permit eksport / sijil broker saya?

Ya.Permit eksport / sijil broker anda boleh diperbaharui sebelum tarikh luput seperti berikut:

 1. permit jumlah besar - 2 bulan sebelum
 2. permit banyak kegunaan- 2 bulan sebelum
 3. sijil pendaftaran broker - 14 hari sebelum

15. Apa itu ECCN dan apakah ia berbeza dari Kod Kastam HS?

ECCN singkatan Kawalan Eksport Klasifikasi Nombor (Export Control Classification Number). Setiap ECCN adalah klasifikasi alfa-numerik yang digunakan dalam Senarai Produk Strategik untuk mengenalpasti barang untuk tujuan eksport dan kawalan untuk menentukan kuasa yang relevan yang terlibat dalam penerbitan permit eksport.

Ia berbeza dengan Harmonized Tariff System Nomenclature (HS), yang digunakan oleh Kastam untuk menentukan duti import dan mengumpul data perdagangan dan statistik.which is used by Customs to determine import duties and collect trade data and statistics.

Semua ECCN mempunyai 5 karakter, misalnya, 1A002, 4D003, atau 9E102. Ada 11 kategori dalam Daftar Produk Strategik. Nombor pertama dari ECCN mengenalpasti kategori mana ia berasal, misalnya, 1 = bahan khusus dan peralatan yang berkaitan, 4 = Komputer, atau 9 = Aeroangkasa dan Perejangan.

16. Bolehkah anda jelaskan apa yang dimaksudkan dengan 'Teknologi'?

Teknologi adalah maklumat dan data, dalam bentuk apapun, untuk rekabentuk, pembangunan,pengeluaran, atau penggunaan barangan lain termasuk data teknikal, bantuan teknikal dan perisian.

17. Adakah semua teknologi dikawal?

Teknologi hanya dikawal jika diperlukan untuk pembangunan, pengeluaran atau penggunaan barang yang berdaftar atau perisian, atau jika teknologi itu sendiri secara khusus dinyatakan dalam Daftar Produk Strategik.

18. Adakah semua penyelidik diperlukan untuk mengemukakan permohonan untuk mendapatkan kebenaran eksport ketika menghantar maklumat yang berkaitan dengan teknologi pada orang luar Malaysia?

Seorang penyelidik perlu menyemak maklumat kajian dan menentukan adakah ia jatuh di bawah Senarai Produk Strategik. Jika ditentukan bahawa maklumat kajian ia jatuh di bawah sekatan kawalan eksport, maka penyelidik harus mendapatkan kelulusan daripada pihak berkuasa yang diberi kuasa sebelum menghantar maklumat.

19. Jika pembeli / pengguna akhir (end-user) berubah selepas saya telah diberikan kebenaran eksport, apakah saya perlu menghantar aplikasi baru?

Ya. Permit eksport yang diberikan adalah transaksi-khusus dan apa jua perubahan akan memerlukan permit eksport baru.

20. Adakah saya perlu menjaga rekod eksport barang strategik?

Ya. Semua dokumen yang berkaitan dengan permit eksport / pendaftaran broker harus dijaga dan dipertahankan sekurang-kurangnya 6 tahun. Kegagalan untuk melakukannya adalah suatu kesalahan dan akan dihukum dengan denda dan / atau penjara.

21. Bagaimana saya boleh mendapatkan salinan dari undang-undang?

Satu salinan Undang-undang Perdagangan Strategik 2010 sedia ada (selepas melanggan) di Laman Web LawNet PNMB orang awam / atau boleh dibeli daripada Percetakan Nasional Berhad. Namun, Bil Perdagangan Strategik 2010, yang disahkan oleh Parlimen tanpa pindaan, dapat dilihat dari Laman Web Parlimen.

22. Siapa yang perlu saya hubungi untuk keterangan lanjut?

Anda boleh menghubungi Sekretariat Perdagangan Strategik di :

Sekretariat Perdagangan Strategik
Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri
Tingkat 12, Blok 8
Kompleks Pejabat Kerajaan
Jalan Duta
50622 Kuala Lumpur
E-mel: Alamat emel ini dilindungi dari Spambot. Perlukan JavaScript untuk melihatnya