Polisi berikut menerangkan terma umum bagaimana Perbadanan Pembangunan Perdagangan Luar Malaysia (MATRADE) (dirujuk sebagai “kami”, “kami” atau “kami”) mengumpul dan memproses data peribadi anda.
MATRADE komited terhadap perlindungan data peribadi anda dan pematuhan kepada Akta Perlindungan Data Peribadi 2010 ("PDPA") dan mana-mana undang-undang dan peraturan lain yang terpakai yang ditadbir di Malaysia dan di luar Malaysia. Dengan memberikan data peribadi anda kepada kami, anda mengakui dan membenarkan data peribadi anda diproses oleh kami dan didedahkan kepada pihak ketiga mengikut dasar ini.

Pengumpulan Data Peribadi

MATRADE mengumpul data peribadi anda semasa urusan anda dengan kami. Data peribadi yang kami kumpulkan mungkin termasuk tetapi tidak terhad, kepada yang berikut:

 1. Nama dan nombor pengenalan
 2. Maklumat perhubungan
 3. Alamat emel
 4. Alamat Rumah
 5. Jawatan
 6. Maklumat perbankan
 7. Nombor pasport dan butiran
 8. Maklumat syarikat anda (termasuk nama, alamat, nombor pendaftaran, minat perniagaan)

MATRADE juga mengumpul data peribadi berhubung peranannya sebagai majikan termasuk butiran hubungan, tarikh lahir, kelayakan, kemahiran, maklumat kesihatan dan butiran gaji. Semasa melayari laman web MATRADE dan perkhidmatan dalam taliannya, MATRADE mengumpul alamat dan kuki Internet Protocol (IP).

Cara Mengumpul Data Peribadi

Kami mungkin mengumpul data peribadi melalui pelbagai kaedah dan saluran termasuk tetapi tidak terhad kepada:

 1. Melalui komunikasi lisan dan bertulis anda dengan kami
 2. Komunikasi dengan anda melalui cara elektronik
 3. Daripada pihak ketiga yang berkaitan dengan anda, seperti majikan, kontraktor, ejen, tertakluk kepada persetujuan anda terlebih dahulu.

Penggunaan Data Peribadi

MATRADE boleh memproses data peribadi yang dikumpul untuk tujuan yang perlu atau berkaitan dengan fungsi dan aktivitinya, termasuk (tetapi tidak terhad kepada) perkara berikut:

 1. Untuk menggalakkan, membantu dan membangunkan perdagangan luar Malaysia dengan penekanan khusus terhadap eksport produk perkilangan dan separa perkilangan dan, secara terpilih, import
 2. Untuk merangka dan melaksanakan strategi pemasaran eksport nasional untuk menggalakkan eksport produk perkilangan dan separa perkilangan
 3. Untuk menjalankan risikan komersial dan penyelidikan pasaran dan mencipta pangkalan data maklumat yang komprehensif untuk penambahbaikan dan pembangunan perdaganganMenganjurkan program latihan untuk meningkatkan kemahiran pemasaran antarabangsa pengeksport Malaysia
 4. Untuk meningkatkan dan melindungi kepentingan perdagangan antarabangsa Malaysia di luar negara
 5. Untuk mewakili Malaysia dalam mana-mana forum antarabangsa berkenaan dengan sebarang perkara yang berkaitan dengan perdagangan
 6. Untuk membangun, mempromosi, memudahkan dan membantu dalam bidang perkhidmatan yang berkaitan dengan perdagangan
 7. Untuk menasihati Kerajaan mengenai perkara yang melibatkan atau dalam apa-apa cara berkaitan dengan perdagangan dan untuk bertindak sebagai ejen Kerajaan atau bagi mana-mana orang, badan atau organisasi mengenai perkara tersebut
 8. Untuk melakukan semua perkara dan perkara lain yang mungkin bersampingan atau berbangkit selepas melaksanakan fungsinya

Jika anda tidak memberikan kami data peribadi anda, kami mungkin tidak dapat memberikan perkhidmatan kami kepada anda atau menjawab sebarang pertanyaan atau permintaan yang anda serahkan kepada kami.

Pendedahan

Data peribadi anda boleh dikongsi jika perlu untuk memberi perkhidmatan kepada anda. Contohnya mungkin dari segi menyelesaikan atau menangani aduan yang memerlukan peningkatan kepada agensi Kerajaan lain. MATRADE tidak akan berkongsi data peribadi anda dengan entiti bukan Kerajaan, kecuali jika entiti tersebut telah diberi kuasa untuk menjalankan perkhidmatan Kerajaan tertentu.

Kami juga mungkin mendedahkan data peribadi anda kepada penerima tempatan dan luar negara apabila melaksanakan fungsi dan/atau aktiviti kami.

Pengekalan

Data peribadi anda akan disimpan untuk tujuan ia dikumpul dan diproses, atau untuk mematuhi sebarang keperluan undang-undang, peraturan atau dalaman. Kami akan mengambil semua langkah yang munasabah untuk memastikan bahawa semua data peribadi dimusnahkan atau dipadamkan secara kekal jika ia tidak lagi diperlukan untuk tujuan ia dikumpul dan diproses.

Hak Anda

Anda mempunyai hak untuk meminta akses kepada dan pembetulan data peribadi anda. Anda juga boleh menarik balik persetujuan anda terhadap pemprosesan data peribadi anda oleh kami. Untuk membuat permintaan ini, atau jika anda mempunyai sebarang soalan atau aduan tentang cara kami mengendalikan data peribadi anda, sila hubungi MATRADE secara bertulis di alamat pos atau e-mel di bawah:

MATRADE
Menara MATRADE,
Jalan Sultan Haji Ahmad Shah
50480 Kuala Lumpur,
Malaysia
(Perhatian: Ketua, Unit Penasihat Pengeksport)
Email: Alamat emel ini dilindungi dari Spambot. Anda perlu hidupkan JavaScript untuk melihatnya.

Menjaga Data Peribadi Anda Selamat

Kami menggunakan langkah keselamatan yang sesuai untuk melindungi data peribadi anda. Di mana kami anggap perlu atau sesuai, kami mungkin memindahkan data peribadi kepada pihak ketiga yang dilantik oleh MATRADE di dalam atau di luar Malaysia, di bawah tahap langkah keselamatan yang sama untuk tujuan penyimpanan, sandaran atau pemprosesan data.

Ketahui lebih lanjut tentang keselamatan data dengan membaca Dasar Keselamatan ICT (DKICT) MATRADE.

Pautan ke Laman Web Lain

Semasa melayari laman web MATRADE, ia mungkin mengandungi pautan ke laman web lain yang berada di luar kawalan kami. Anda harus sedar bahawa tapak web lain yang dipautkan oleh tapak web MATRADE mungkin mempunyai dasar privasi yang berbeza dan kami menggalakkan anda membaca dan memahami dasar privasi mereka.

Perubahan kepada Polisi Ini

Jika dasar privasi ini berubah dalam apa jua cara, ia akan dikemas kini pada halaman ini. Melihat halaman ini secara kerap memastikan anda dikemas kini tentang maklumat yang dikumpul, cara ia digunakan dan dalam keadaan apa, jika ada, ia dikongsi dengan pihak lain

 

Kemas kini terakhir : 25 Mei 2018