temp logo
Program Latihan Pengeksport

MATRADE menganjurkan seminar dan bengkel untuk membimbing pengeksport mengenai perkembangan dan peluang perniagaan di pasaran antarabangsa.

Klik Di Sini

temp logo
Pembelajaran Digital MATRADE

Pembelajaran Digital MATRADE bertujuan untuk mendidik syarikat Malaysia dalam meningkatkan pengetahuan mereka dalam eksport, untuk menambah baik kemahiran dan menyediakan perundingan yang lebih baik

Klik Di Sini

temp logo
Program eTRADE

Program eTRADE 2.0 ialah penambahbaikan Program eTRADE di bawah RMK-11 dengan tujuan untuk mempercepatkan eksport melalui penyertaan berterusan dalam platform eDagang rentas sempadan.

Klik Di Sini

temp logo
Dana Eksport Perkhidmatan (SEF)

SEF membantu Pembekal Perkhidmatan Malaysia (MSP) untuk mengembangkan dan meneroka pasaran antarabangsa. Bantuan itu dihulurkan dalam bentuk geran yang boleh dibayar balik.

Klik Di Sini

temp logo
Geran Pembangunan Pasaran (MDG)

Geran Pembangunan Pasaran (MDG) telah diperkenalkan pada tahun 2002 untuk membantu pengeksport dan mempromosikan produk dan perkhidmatan buatan Malaysia di peringkat global. Ini adalah satu inisiatif dalam bentuk geran yang boleh dibayar balik.

Klik Di Sini

temp logo
Program Pembangunan Syarikat Pertengahan (MTCDP)

Program Pembangunan Syarikat Pertengahan (MTCDP) telah ditubuhkan oleh MATRADE pada 2014 untuk memupuk pengantarabangsaan dan daya saing global Syarikat Pertengahan (MTC) dengan menyediakan perkhidmatan sokongan eksport yang komprehensif dan sumber pasaran global.

Klik Di Sini