MATRADE's Procurement

TAWARAN SEBUT HARGA / TENDER

KEPUTUSAN SEBUT HARGA / TENDER

~~Tiada sebarang Keputusan Tawaran Tender / Sebut Harga MATRADE dikeluarkan buat masa ini~~

Penjualan Dokumen Sebut Harga

Dokumen Sebut Harga yang sebelum ini diberikan secara percuma kepada syarikat akan mula dijual untuk Sebut Harga (Bekalan/Perkhidmatan bernilai RM50,000 hingga RM500,000 dan Kerja bernilai RM20,000 hingga RM500,000) bermula 3 Mei 2016 berdasarkan kadar yang telah ditetapkan dalam 1Pekeliling Perbendaharaan (1PP/PK2.1), dengan bayaran maksima RM50.00 bagi satu (1) set dokumen Sebut Harga.

Dokumen Tender pula dijual seperti biasa berdasarkan kadar yang telah ditetapkan dengan bayaran minimum RM50.00 bagi satu (1) set dokumen Tender.

Pembelian dokumen adalah dalam bentuk Wang Pos / Kiriman Wang Pos / Bank Draf atas nama MATRADE yang tidak akan dikembalikan. Pembayaran secara tunai atau cek tidak akan diterima.

Sila hubungi Unit Perolehan sekiranya terdapat sebarang pertanyaan berhubung perkara ini.
Telefon : 03-6207 7077
Emel : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Note : This content is not available in English.

Updated by Procurement Unit

matrade podcast

Infographics

Press Releases

More...

News Clippings

More...

Quick Links

  • Warna Merah / Red Color
  • Warna Biru / Blue Color
  • Warna Hijau / Green Color
  • Warna Asal / Original Color